Trygga möten

Södergarn erbjuder ändamålsenliga lokaler såsom olika storlek på mötesrum, uppdaterad teknik, stor matsal, breda korridorer och gott om toaletter, samt möjlighet att fördela grupper i olika byggnader, vilket skapar förutsättningar för bra möten. Stor vikt läggs även fortsättningsvis vid planering och koordinering mellan olika grupper för att minimera risken för "trängsel" och hantera den oro som alltjämt föreligger på individnivå. Andra åtgärder som bibehålls är bland annat maximerat antal grupper varje dag, extra städning, gott om spritningsstationer och information där vi ber alla gäster att visa hänsyn.

Kontakta bokningen för mer information eller om du har några frågor. Tillsammans planerar vi ramarna för er konferens/ert möte så att det kan genomföras på tryggast möjliga sätt.

Välkomna!