Just nu på Södergarn

Södergarns är öppet

Vi fortsätter att välkomna gäster till oss på Södergarn. Vår ambition att erbjuda bästa möjliga förutsättningar för trygga och säkra möten är fortsatt mycket hög och vi följer självklart rekommendationerna från FHM.

Det innebär i korthet att vi inte maximerar nyttjandet av alla faciliteter utan begränsar antal grupper varje dag, anpassar lokalen till gruppens storlek, extra städning och tydlig information i lokalerna.

Stor vikt läggs även fortsättningsvis vid planering och koordinering mellan olika grupper för att minimera risken för "trängsel" och för att hantera den osäkerhet som alltjämt föreligger på individnivå.

Bokning och frågor

Välkommen att kontakta oss för frågor och bokning.

Bokning och kontakt