Södergarns historia

Handelsbankens gård sedan 1929

Handelsbanken har erbjudit sina medarbetare ett rekreations- och semesterhem på Södergarn sedan 1929. Banken köpte Södergarn med Falkmanska villan 1944 och två år senare köptes Sportstugan.

Kurs- och konferensanläggning

Södergarns historia sträcker sig tillbaka ända till ett köpebrev från 1381 när Bo Jonsson Grip förvärvade ett antal gårdar kallade Søthagarna – Södergarns föregångare. 
 
Fram till 1775 utgörs Lidingö av ett enda gods eller en del av ett större fastlandsgods. Därefter styckas marken. Från 1799 och framåt har Södergarn ägts av flera Stockholmare som framförallt har haft gården som sommarboende. 
 
1888 tog grosshandlare Carl Fredrik Falkman över Södergarn. Han lät bygga den ståtliga Falkmanska villan ritad av arkitekten Magnus Isaeus och anlade en ny trädgård med ett stort antal träd och bärbuskar.
 
1959 beslutade banken att bygga en kurs- och konferensanläggning på Södergarn. Huvudbyggnaden med två flyglar ritades av arkitekten Lars Åkerlund. Han tog fasta på den lantliga miljö som i dag utmärker Södergarn.

Video om Södergarn