Lediga veckor och helger

Bokningen för 2023 öppnar den 1 mars. Under helger på våren är tillgängligheten normalt god. Under sommaren har vi dock en stor efterfrågan och nedan kan du se tillgängligheten under sommaren. Sidan uppdateras första gången i mitten på maj då den initiala tilldelningen av sommarveckor skett

Vecka  Tillgänglighet
Sommar
25 Fåtal stugor kvar
26 Fåtal stugor kvar
27 Fåtal stugor kvar
28 Väntelista
29 Väntelista
30 Väntelista
31 Vämtelista
32 Väntelista
33 Flera stugor kvar


Helg Tillgänglighet
Höst Bokningen öppnar 26 juni 2023
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43