Lediga veckor och helger

Bokningen för 2023 öppnar den 1 mars. Under helger på våren är tillgängligheten normalt god. Under sommaren har vi dock en stor efterfrågan och nedan kan du se tillgängligheten under sommaren. Sidan uppdateras första gången i mitten på maj då den initiala tilldelningen av sommarveckor skett

Vecka  Tillgänglighet
Sommar Bokningen öppnar 1 mars 2023
25
26
27
28
29
30
31
32
33


Helg Tillgänglighet
Höst Bokningen öppnar 26 juni 2023
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43