Lediga veckor och helger

Bokningen för 2024 öppnar den 1 mars. Under helger på våren är tillgängligheten normalt god. Under sommaren har vi dock en stor efterfrågan och nedan kan du se tillgängligheten under sommaren. Sidan uppdateras första gången i mitten på maj då den initiala tilldelningen av sommarveckor skett

Vecka  Tillgänglighet
Vår Bokningen är öppen
16
17
18
19
20
21
22
23
24


Vecka  Tillgänglighet
Sommar Bokningen är öppen
25
26 6st
27 3st
28 1st (Kikut)
29 1st
30 3st
31 3st
32 3st
33 6st


Helg Tillgänglighet
Höst Bokningen öppnar 24 juni 2024
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43