Lediga veckor och helger

Bokningen för 2022 öppnar den 1 mars. Under helger på våren är tillgängligheten normalt god. Under sommaren har vi dock en stor efterfrågan och nedan kan du se tillgängligheten under sommaren. Sidan uppdateras första gången i mitten på maj då den initiala tilldelningen av sommarveckor skett

Vecka  Tillgänglighet
Sommar
25 God tillgänglighet
26 God tillgänglighet
27 Fåtal stugor lediga
28 Fullbokat
29 God tillgänglighet
30 Fåtal stugor kvar
31 Fullbokat
32 Fåtal stugor lediga
33 God tillgänglighet


Helg Tillgänglighet
Höst Bokningen öppnar 27 juni 2022
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43