Information om våra gästhamnar

Långbäling ägs sedan 1993 av Svenska Handelsbankens Personalstiftelse och förvaltas av Handelsbanken. Långbäling är vår gemensamma ö. Förhoppningen är att alla som besöker Långbäling ska känna delaktighet i att vårda ön. Gästhamnarna är till för bankens personal som anländer med egen båt.

Vi ber samtliga båtgäster att anmäla angöring till personalen på ön (se kontaktuppgifter nedan). Båtgäster betalar en hamnavgift (250 kr per båt och natt) via Swish (1234536801) på plats.

Båtgäster har möjlighet att nyttja bastun och andra faciliteter på ön i mån av plats. Nedan följer tillgängliga faciliteter och några enkla regler att förhålla sig till:

  • Bastun finns i Södra hamnen och bokas vid storstugan.
  • Duschar finns i anslutning till bastun
  • Toaletter finns på flera platser på ön (se karta)
  • Vatten finns i Gästhamn Norra (OBS! mindre mängd)
  • El finns i Gästhamn Norra (230v)
  • Bojar i Gästhamn Norra: 3 st 3 tons sten, 8 st 1 ton sten
  • Bojar i Gästhamn Södra: 3 st 1 ton sten (naturhamn)

Generellt gäller att alla gäster städar efter användning av en facilitet, det vill säga bastu, dusch, toalett och så vidare.

(Storstugan är avsedd för boende i våra stugor så hör med personalen på ön om ev tillgång.)

Personal
Vi som förvaltar Långbäling heter Bernt Gartne och Kristina Gartne. Vi är anställda i Handelsbanken och har som uppdrag att se till att Långbäling hålls efter och fungerar. Under gästsäsong finns vi alltid på plats, men ibland kan vi behöva åka ifrån ön tillfälligt, för att göra olika saker. Ni kan dock alltid nå oss på våra mobiler: Bernt 070-733 89 69, Kicki 070-214 88 03.