Södergarn

Välkommen till Södergarn

Tjugo minuter från Stockholms storstadspuls ligger Södergarn, med slående utsikt över Askrikefjärden. Södergarn ägs av Handelsbanken och fungerar främst som kursgård för bankens medarbetare. Men vi tar även emot externa bokningar för konferens eller fest i vår vackra och rogivande miljö. 

Vi renoverar (men har öppet)

Nu har den omfattande uppgraderingen av vår huvudbyggnad påbörjats. Vi är oerhört glada för denna satsning och att Södergarn rustas för framtiden. Renoveringen kommer även att ge stora hållbarhetsvinster.

Under ombyggnationen (som beräknas pågå till slutet av 2023) kommer verksamheten att fortsätta att drivas men i något begränsad omfattning, eftersom huvudbyggnaden inte kommer att vara tillgänglig. Från och med 7 november 2022 kommer alla funktioner i huvudbyggnaden såsom kök, restaurang, bar samt reception att flytta ut till Falkmanska Villan. Konferensflygeln och hotellrummen kommer att kunna nyttjas som vanligt.

Fokus kommer att ligga på dagskonferenser men vi kommer även att kunna erbjuda helpension. Av utrymmesskäl kommer antalet gäster att behöva begränsas och det maximala antalet dagsgäster hamnar på 70-80 gäster och antalet kvällsgäster till 40-50 gäster. Det är framförallt vår provisoriska restaurang som begränsar antalet gäster. Men med viss anpassning avseende karaktär på måltider finns också flexibilitet avseende antalet gäster. 

Tidsplanering för måltider kommer att vara lite extra utmanande under denna period men det löser vi tillsammans genom god planering och ledning. 

Vi ser fram emot denna uppgradering och kommer att göra allt vi kan för att upplevelsen på Södergarn under denna period skall vara lika bra som vanligt.

Just nu på Södergarn

Läs om vad som händer på Södergarn just nu. Vi samlar vår senaste information löpande.

Just nu på Södergarn